Zima Zima

idzie zima czas naostrzyć dziaby, raki i śruby
dziaby