KURS WSPINANIA PO DROGACH UBEZPIECZONYCH

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących. Dzieci powyżej 12 roku życia mogą być szkolone po uzyskaniu pisemne zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). Dokument musi być  dostarczony przed zajęciami .

Czas trwania: 4 dni, czwartek-niedziela lub 2 weekendy
Termin: jak tylko pogoda i temperatura pozwala - od wiosny do jesieni
Cena: 500 zł
Miejsce: Jura Krakowsko - Częstochowska; Góry Sokole k/Jeleniej Góry;
Ilość szkolonych: 4


rocodromo


blacha_instruktora_PZA