KURS WSPINANIA NA WŁASNEJ ASEKURACJI

Kurs wspinania na własnej asekuracji w skałkach jest przeznaczony dla absolwentów kursu wspinaczki na drogach ubezpieczonych. Jest on kontynuacją programową tego kursu. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza.
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
Kurs obejmuje zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.
Czas trwania: 4 dni, czwartek-niedziela lub 2 weekendy
Termin: jak tylko pogoda i temperatura pozwala - od wiosny do jesieni
Cena: 500 zł
Miejsce: Sokoliki k/Jeleniej Góry; Jura Krakowsko - Częstochowska
Ilość szkolonych: 4
rocodromo